ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» slogan
Организатор
ТОО «Павлодарский НХЗ»
Способ
Способом открытого тендера
Начало
12.12.2016
Окончание
28.12.2016

Описание закупки

Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарский Нефтехимический Завод» (электронный адрес www.pnhz.kz, почтовый адрес: 140000, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1) объявляет о проведении открытого тендера по закупке маршрутизатора способом электронного закупа с применением торгов на понижение. Полный перечень закупаемого товара, количество, подробная спецификация, место и сроки поставки указаны в тендерной документации. С пакетом тендерной документации можно ознакомиться ежедневно на веб-сайте: www.tender.sk.kz. Заявка на участие в тендере должна быть закреплена электронной цифровой подписью потенциального поставщика и должна содержать электронные копии и электронные документы в соответствии с условиями тендерной документации. Заявки на участие в электронном тендере будут автоматически вскрываться Системой 28 декабря 2016 года. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8(7182) 39-63-31.

«Павлодар мұнайхимия зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (электрондық мекенжайы www.pnhz.kz, пошталық мекенжайы: 140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар қаласы, Химкомбинат көшесі, 1-үй) бағаны төмендеуге қатысты сауданы қолданумен электронды сатып алу тәсілімен отандық тауар өндірушілер арасынан маршрут белгілегіштерді сатып алу бойынша ашық тендер жүргізу туралы жариялайды.

Сатып алынатын жұмыстардың толық тізбесі, көлемі, егжей-тегжейлі айрықшаламасы, орындау орны мен мерзімі тендерлік құжаттамада көрсетілген. Тендерлік құжаттама пакетімен күн сайын www.tender.sk.kz веб-сайтында танысуға болады. Тендерге қатысу өтініміне әлеуетті жеткізушінің электронды сандық қолтаңбасымен бекітіліп, тендерлік құжаттама талаптарына сәйкес электронды көшірмелері мен электронды құжаттары болуы тиіс. Электронды тендерге қатысу өтінімдері 2016 жылғы 28 желтоқсанда Жүйемен автоматты түрде ашылатын болады. Қосымша ақпарат пен анықтаманы 8(7182) 39-63-31 телефоны бойынша алуға болады.