ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» slogan
Организатор
ТОО «Павлодарский НХЗ»
Способ
Способом открытого тендера
Начало
24.10.2017
Окончание
15.11.2017

Описание закупки

Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарский Нефтехимический Завод» (электронный адрес www.pnhz.kz, почтовый адрес: 140000, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1) объявляет о проведении открытого тендера по закупке клапаны способом электронного закупа с применением торгов на понижение.

Полный перечень закупаемого товара, количество, подробная спецификация, место и сроки поставки указаны в тендерной документации.

С пакетом тендерной документации можно ознакомиться ежедневно на веб-сайте: www.tender.sk.kz.

Заявка на участие в тендере должна быть закреплена электронной цифровой подписью потенциального поставщика и должна содержать электронные копии и электронные документы в соответствии с условиями тендерной документации.

Заявки на участие в электронном тендере будут автоматически вскрываться Системой 15 ноября 2017 года.

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:

8(7182) 39-63-31.

«Павлодар мұнайхимия зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (электрондық мекенжайы www.pnhz.kz, пошталық мекенжайы: 140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар қаласы, Химкомбинат көшесі, 1-үй) бағаны төмендеуге қатысты сауданы қолданумен электронды тәсілмен Қысымтығындарды сатып алу бойынша ашық тендер жүргізу туралы жариялайды.

Сатып алынатын тауарлардың толық тізбесі, көлемі, егжей-тегжейлі айрықшаламасы, жеткізу орны мен мерзімі тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Тендерлік құжаттама пакетімен күн сайын www.tender.sk.kz веб-сайтында танысуға болады.

Тендерге қатысу өтініміне әлеуетті жеткізушінің электронды сандық қолтаңбасымен бекітіліп, тендерлік құжаттама талаптарына сәйкес электронды көшірмелері мен электронды құжаттары болуы тиіс.

Электронды тендерге қатысу өтінімдері 2017 жылғы 15 қараша Жүйемен автоматты түрде ашылатын болады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы 8(7182) 39-63-31 телефоны бойынша алуға болады.