ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» slogan
Организатор
ТОО «Павлодарский НХЗ»
Способ
Способом открытого тендера
Начало
19.03.2018
Окончание
16.04.2018

Описание закупки

«Павлодар мұнайхимия зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (электрондық мекенжайы www.pnhz.kz, пошталық мекенжайы: 140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар қаласы, Химкомбинат көшесі, 1-үй) бағаны төмендеуге қатысты сауданы қолданумен электронды сатып алу тәсілімен Құбырилектерді сатып сатып алу бойынша ашық тендер жүргізу туралы жариялайды.

Сатып алынатын жұмыстардың толық тізбесі, көлемі, егжей-тегжейлі айрықшаламасы, орындау орны мен мерзімі тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Тендерлік құжаттама пакетімен күн сайын www.tender.sk.kz веб-сайтында танысуға болады.

Тендерге қатысу өтініміне әлеуетті жеткізушінің электронды сандық қолтаңбасымен бекітіліп, тендерлік құжаттама талаптарына сәйкес электронды көшірмелері мен электронды құжаттары болуы тиіс.

Электронды тендерге қатысу өтінімдері 2018 жылғы 3 сәуірде Жүйемен автоматты түрде ашылатын болады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы 8(7182) 39-67-53 телефоны бойынша алуға болады.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарский Нефтехимический Завод» (электронный адрес www.pnhz.kz, почтовый адрес: 140000, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1) объявляет о проведении открытого тендера по закупке Трубопроката с применением торгов на понижение.

Полный перечень закупаемых работ, количество, подробная спецификация, место и сроки выполнения указаны в тендерной документации.

С пакетом тендерной документации можно ознакомиться ежедневно на веб-сайте: www.tender.sk.kz.

Заявка на участие в тендере должна быть закреплена электронной цифровой подписью потенциального поставщика и должна содержать электронные копии и электронные документы в соответствии с условиями тендерной документации.

Заявки на участие в электронном тендере будут автоматически вскрываться системой 3 апреля 2018 года.

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:

8(7182) 39-67-53.