«ПАВЛОДАР МҰНАЙ-ХИМИЯ ЗАУЫТЫ» ЖШС slogan

Өндірістік экологиялық бақылау: 

«Павлодар мұнайхимия зауыты» ЖШС ҚР Экологиялық кодексінің талаптарына сәйкес өндірістік экологиялық бақылау жүргізуді қамтамасыз етеді.
Өндірістік экологиялық бақылаудың мақсаттары:
- объектінің операторының ішкі экологиялық саясатқа, қоршаған ортаға ықтимал әсер ететін өндірістік процестерді бақылауға және реттеуге қатысты шешімдер қабылдауы үшін ақпарат алу;
- ҚР экологиялық заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз ету;
- өндірістік процестердің қоршаған ортаға, адамдардың өміріне және (немесе) денсаулығына теріс әсерін барынша азайту;
- табиғи және энергетикалық ресурстарды пайдалану тиімділігін арттыру;
- штаттан тыс жағдайларға жедел алдын ала әрекет ету;
- объектінің басшылары мен қызметкерлерінің экологиялық ақпараттылығы мен жауапкершілігінің жоғары деңгейін қалыптастыру;
- кәсіпорынның экологиялық қызметі туралы жұртшылықты ақпараттандыру;
- экологиялық менеджмент жүйесінің тиімділігін арттыру.
Өндірістік экологиялық бақылау әсер етуге экологиялық рұқсаттың бөлігі болып табылатын өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы негізінде жүргізіледі.
Өндірістік экологиялық бақылау шеңберінде өндірістік процестің тиімділігін экологиялық бағалау қоршаған ортаға эмиссиялар деңгейін, зиянды өндірістік факторларды, сондай-ақ табиғи, энергетикалық және өзге де ресурстарды тұтынудың нақты көлемін өлшеу және (немесе) есептеу негізінде жүзеге асырылады.
Өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасының негізгі элементтерінің бірі қоршаған орта объектілерінің өндірістік мониторингі болып табылады.

Қоршаған ортаның өндірістік мониторингі

Өндірістік мониторингті жүзеге асыру шеңберінде операциялық мониторинг, қоршаған ортаға эмиссиялар мониторингі және әсер ету мониторингі орындалады.
Қоршаған ортаның өндірістік мониторингін Қазақстан Республикасының «Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы» Заңында белгіленген тәртіппен аккредиттелген өндірістік немесе тәуелсіз зертханалар жүзеге асырады.
Қоршаған ортаның өндірістік мониторингі мынадай объектілерді қамтиды:
- «Сарымсақ» тазартылған сарқынды су жинақтағышының беткі суы (бұдан әрі – «Сарымсақ» жинақтағышы);
-кәсіпорынның өнеркәсіптік алаңында және санитарлық-қорғау аймағының шекарасында, «Сарымсақ» жинақтағышы мен қатты қалдықтар жинақтағышының айналасында орналасқан бақылау ұңғымалары желісі бойынша жерасты суы;
- «Сарымсақ» жинақтағышына ағызылатын тазартылған сарқынды су;
- кәсіпорынның санитарлық-қорғау аймағының шекарасындағы атмосфералық ауа;
- шығарындылар көздерінен өнеркәсіптік шығарындылар;
- қатты қалдықтар жинағышындағы топырақ және кәсіпорынның санитарлық-қорғау аймағының шекарасы;
- радиациялық бақылау;
- кәсіпорынның санитарлық-қорғау аймағының шекарасындағы физикалық факторлар.
Өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасының орындалуы туралы есеп тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі екінші айдың бірінші күніне дейін қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның ақпараттық жүйесіне ұсынылады.

Автоматтандырылған бақылау жүйесі

2021 жылғы 22 маусымдағы №208 бұйрықпен бекітілген өндірістік экологиялық бақылауды жүргізу кезінде қоршаған ортаға эмиссиялар мониторингінің автоматтандырылған жүйесін жүргізу қағидаларының талаптарына сәйкес «Павлодар мұнайхимия зауыты» ЖШС (бұдан әрі – «ПМХЗ» ЖШС) автоматтандырылған мониторинг жүйесі атмосфераға ластаушы заттардың шығарындыларына қолданылады.
Мониторингтің автоматтандырылған жүйесіне мынадай шығарындылар көздері жатады:
- №0001-көзі-мұнайды бастапқы өңдеу өндірісінің түтін құбыры;
- № 0013-көзі ауыр мұнай қалдықтарын өңдеу өндірісінің битум өндіретін қондырғысының түтін құбыры;
- №0262 көзі-мұнайды терең өңдеу өндірісінің түтін құбыры.
Ластаушы заттардың шығарындыларын бақылаудың автоматтандырылған жүйесі мыналарға арналған:
- қоршаған ортаға ластаушы заттардың шығарындыларының санына, сапасына және олардың өзгеруіне мониторинг жүргізуге;
- ластаушы заттардың рұқсат етілген шығарындылары және ластаушы заттардың жаппай шоғырлануы нормативтерінің сақталуын бақылауға;
- қоршаған ортаның жай-күйіне ластаушы заттардың зиянды әсерін азайту жөніндегі іс-шаралардың тиімділігін бағалауға;
- үздіксіз өлшеу нәтижелері бойынша ластаушы заттардың шығарындыларын есепке алу, өндірістік экологиялық бақылау есептілігін дайындауға;
- шығарындылар көздерінен деректерді автоматтандырылған жинауға арналған.
«ПМХЗ» ЖШС 2022 жылы «ПМХЗ» ЖШС – де шығарындылар мониторингінің автоматтандырылған жүйесін орнатумен техникалық қайта жарақтандыру» жұмыс жобасы (бұдан әрі-жоба) әзірленді.
2022 жылдың І жартыжылдығында жоба ведомстводан тыс кешенді сараптамадан және мемлекеттік экологиялық сараптамадан өтті.
2023 жылы «ПМХЗ» ЖШС жұмыстарды сатып алу туралы шарт жасасты, қазіргі уақытта құрылыс-монтаждау жұмыстары жүргізілуде, жобаны іске асыру құны 1,7 млрд.теңгені құрайды.