«ПАВЛОДАР МҰНАЙ-ХИМИЯ ЗАУЫТЫ» ЖШС slogan

kt1.jpgМұнайды терең өңдеу кешені КТ-1 зауыттағы өңдеудің екінші үдерісін жүргізеді. Мазутты терең өңдеу бойынша Кеңес өкіметі кезіндегі алғашқы КТ-1 кешені 1983 жылы пайдалануға енгізілді Жоба бойынша кешеннің вакуумдік айдау қуаттылығы жоба бойынша жылына 2,0 млн. тоннаны құрайды.

Кеңес кезіндегі бірінші КТ-1 жүйесінің жобасы арнайы Павлодар мұнай өңдеу зауыты үшін Грозный қ. «Грозгипронефтехим» институтымен әзірленді.

МТӨӨ кешені мазуттан құнды мұнай өнімдерін алуға мүмкіндік береді: АИ-92Н, АИ-95Н бензин маркаларының жоғары октан компонентін, гидротазартылған дизель отынының компонентін, пропан- пропилен және бутан-бутилен фракциясын (мұнай химия шикізаты).

КТ-1 кешені технологиялық қондырғылар жиынтығы бойынша ерекше болып табылады:

 • мазутты вакуумдік айдау қондырғысы қуаттылығы жылына 2,0 млн. тонна;
 • Вакуумдық газойльге арналғагидротазартуқондырғысы қуаттылығы жылына 2,4 млн. т;
 • каталитикалық крекинг және ректификация қондырғысы қуаттылығы жылына 1,868 млн. тонна;
 • абсорбция және газ фракциялау қондырғысы қуаттылығы жылына 1,25 млн. тонна;
 • түтін газдарын пайдалану қондырғысы.
 • Сутек өндіру қондырғысы

90-шы жылдардың басынан КТ-1 жүйесін пайдалануда жинақталған тәжірибені ескере отырып, жеңіл мұнай өнімдерінің іріктелуін ұлғайту, шығарылатын өнімнің түрін кеңейту, экологиялық жағдайды жақсарту мақсатында, ғылыми-зерттеу және жоба ұйымдарын тарта отырып, кешенді ауқымды жаңарту басталды. КТ-1 кешенінде жүргізілген реконструкцияның нәтижесінде зауыттағы мұнайды өңдеудің тереңдігін көрсеткіші 84% дейін жеткізілді, АИ-92Н октан бензин маркаларын шығару игерілді.

2017-2018 жылдары КТ-1 кешенінде технологиялық жабдықтарды ауыстыру және технологияны жетілдіру бойынша едәуір жұмыс жүргізілді, бұл мақсаттық пайдалануға арналған өнімді 4,0% артық ұлғайтуға мүмкіндік берді. Бензиннің барлық көлемі зерттеу әдісімен октан санмен 92,0 пункттен төмен емес өндіріледі, бұл Еуростандартқа сай келеді. Каталитикалық крекинг - қуаттылығы 1250 мың тонна / г-дан 1868 мың тонна / г-ға дейін өсті, дизель фракциясы шығымдылығының өсуіне қол жеткізілді. Шығарылатын өнімнің жоғары сапасы - КТ-1 кешенінің басты көрсеткіштерінің бірі болып табылады.

КТ-1 Секцияларының сипаттамасы

001 СЕКЦИЯСЫ

001 секциясы – мазутты вакуумдік айдау қондырғысы, вакуум астында ректификациялау (аршу) әдісімен мыналарды алу үшін мазутты өңдеуге арналған:

 • вакуумдік дистиллят – вакуумдік газойльді гидротазартуға арналған шикізат (С-100);
 • гудрон – баяу кокстеу және битум өндіру қондырғысының шикізаты;
 • жеңіл дизель фракциясы – 100 секциясының гидратазалау шикізаты;
 • қарайған өнім – қазандық отынының компоненті.

100 СЕКЦИЯ

100 секциясы –вакуумдік дистиллятты гидротазарту қондырғысы, күкірт, азот, оттегі құрамдас, металл органикалық қосындылары мен полициклдік ароматиканың құрамын төмендету мақсатында, бір уақытта оның кокстенуін төмендете отырып, сондай-ақ күкіртті сутектен моноэтаноламинмен газдарды тазарта отырып, каталитикалық крекинг шикізатын алғашқы гидрогенизациялық жақсартуға арналған.

Каталитикалық крекинг шикізатын гидротазалау қондырғысы барлық гидротазалауға тән дәстүрлі технология бойынша жүзеге асырылады және оған мыналар кіреді:

 • реакторларға кірер алдындағы газқоспа қосындыны қыздыру және атмосфералық колоннада кейін бөлінуі үшін тұрақсыз гидрогенизат кіретін пештер блогы;
 • гидротазалау процесі және гидрогенизаттың циркуляциялаушы су құрамды гидрогенизаттан және көмірсутектес газдардан бөлінуі жүзеге асырылатын реакторлық блок;
 • ректификацияның (стабилизацияның) гидрогенизаттан бөлінуі, мұнда кейін гидрогенизат бензинге, дизель отыны мен гидротазаланған вакуумдік дистиллятқа бөлінеді;
 • газдарды моноэтаноламинмен тазалау блогы, мұнда күкіртті сутектен тазарту үшін циркуляциялық су құрамдас газ, каталитикалық крекингтің құрғақ газы, висбрекингтің қою газы, пропан-пропилен фракциясы мен 100 секцияның көмірсутектес газы тазалартылуға түседі;
 • бутан-бутилен фракцияның сілтілену блогы, мұнда реактор жұмыс істемей тұрған кезде висбрекингтің көмірсутектес газын тазалау колоннасы бутан-бутилен фракициясын сілтімен тазалаудың сұлбасында пайдаланылады.

Алынатын өнімдер:

 • гидротазартылған вакуумдік газойль;
 • дизель отыны компоненті– ЛК-6У дизель отынын гидротазарту қондырғысына арналған шикізат

200 СЕКЦИЯ

200 Секция КТ-1 біріккен қондырғысының құрамына кіретін, гидротазаланған вакуумдық газ майын аса құнды өнімдерді өңдеуге арналған: бензиннің жоғары октанды компоненті, сұйытылған көмірсутек газдарын өндіруге арналған шикізат, дизельдік отын құрамдасы, тауарлық қазандықтың компоненттері өңдеуге арналған, құрамында каталитикалық крекинг реакторы, конденсатын түзету және тазарту қондырғысы, ауа компрессоры қондырғысы бар.

Реакторлық блок микросфералық катализатордың псевдсұйылтылған тәрізді қабаты бар тікелей ағынды лифт реакторы бар Г-43-107 каталитикалық крекинг сұлбасына негізделген.

Гидротазаланған шикізатты каталитикалық крекинг үдерісі КT-1 орнату үдерісі жиынтығы болып табылады және мынадай өнімдерді шығаруға мүмкіндік береді:

 • пропан-пропилен, бутан-бутилен фракцияларын, құрғақ көмірсутектес газ, автобензиннің жоғары октанды компонентін алу мақсатында абсорбциялау және газ фракциялау секциясында шикізат ретінде қолданылатын қою газ бен тұрақсыз бензин (фр. н.к. –205°С);
 • дизель отыны немесе тауарлық пеш отынының компоненті ретінде пайдаланылатын жеңіл газойль (фр. 195-340°С);
 • 340°C жоғары қазандық отынын құрамдас бөлігі ретінде пайдаланылады.фракция

Берілген крекинг өнімдерінің бөлінуі барлық каталитикалық крекинг модельдерінің дәстүрлі схемасы бойынша жүзеге асырылады және К-201 ректификациялық колоннасында жүзеге асырылады.

Секция құрамында қайта құрылған технологиялық конденсаттың тазалау блогы зауыттың тазалау құрылғысына жіберілмес бұрын, конденсаттың сапалық құрамын нормаға жеткізуге мүмкіндік береді.

300 СЕКЦИЯ

Абсорбция және газ фракция секциясы каталитикалық крекинг секциясынан түсетін қою газ бен тұрақсыз бензинді абсорбциялауға, тұрақтандыруға және фракциялауға арналған.

Абсорбциялау және газ фракциялау секциясы мына блоктардан тұрады:

 • қою газ бен тұрақсыз бензиннің деэтанизациясы мен абсорбциясы жүзеге асырылатын абсорбция блогынан; абсорбция процесі сумен және ауамен салқындатылған төмен температурада жүргізіледі, бұл фракцияның потенциалдың 80% кем емес С3 және одан жоғары шығарылуын қамтамасыз етеді;
 • «газ фракциясын» тұрақтандыру және айыру блогы, мұнда тұрақсыз бензинді- тұрақты бензин алынатын абсорбция блогының қою абсорбентін және пропан-пропилен және бутан-бутилен фракциясына бөлінетін «тұрақтандыру фракциясын» тұрақтандыру жүзеге асырылады.

Алынатын өнімдер:

 • пропан-пропилен фракциясы;
 • бутан-бутилен фракциясы;
 • каталитикалық крекингтің түрақты бензині –К4 бензині компоненті

400 СЕКЦИЯ

Түтін газының жылуын қалпына келтіру бөлімі газ конденсатын жылуды қалпына келтіру қондырғысының бөлігі болып табылады және қондырғыда қол жетімді қайталама энергия ресурстарының жылуын 440 ° C-тан 600 ° C-қа дейінгі ыстық бумен газ түрінде пайдалануға арналған. Секцияның қалыпты жұмысы кезінде бу МТӨӨ  технологиялық қажеттіліктері үшін пайдаланылатын 12 кгс / см2 қысыммен шығарылады

СӨҚ 2009 жылы пайдалануға берілді. Қондырғының қуаты сағатына 20 мың нм3 сутегі үшін (көлемі бойынша 99,9%). Қондырғы дизель отынын, KT-1 100 Секциясы изомерлеу қондырғылары.вакуумдық газойльді гидротазаруды қамтамасыз ету үшін қажетті техникалық сутегін шығаруға арналған