«ПАВЛОДАР МҰНАЙ-ХИМИЯ ЗАУЫТЫ» ЖШС slogan
Жоғары басқару органы
Жалғыз қатысушы
Басқару органы
«ПМХЗ» ЖШС қадағалау кеңесі
Атқарушы орган
«ПМХЗ» ЖШС Басқармасы
Кәсіпорынның ағымдағы басшылығы
Бас директор,
Бас директордың өндіріс жөніндегі бірінші орынбасары – бас инженер,
Бас директордың корпоративтік функциялар жөніндегі орынбасары Өндірісті қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директоры
Өндіріс департаменті
Технологиялық өндірістер және бөлімдер
 • Өндірістік-техникалық бөлім
 • Мұнайды бастапқы өңдеу өндірісі (МБӨӨ)
 • Мұнайды терең өңдеу өндірісі (МТӨӨ)
 • Ауыр мұнай қалдықтарын өңдеу өндірісі (АМҚӨӨ)
 • Күкірт өндірісі және жалпы зауыттық шаруашылығы (КӨжәнеЖЗШ)
Тауарлық-шикізат өндірісі және тиеу
 • Мұнай өнімдерін тиеу және мұнай жеткізушілерімен жұмыс жасау бөлімі
 • Мұнай өнімдерін компаундирлеу және тиеу өндірісі (МКТӨ)
Шығарылатын өнім сапасын бақылау
 • Орталық зауыт зертханасы
Өндірісті жедел басқару
 • Орталық өндірістік-диспетчерлік басқарма
Өндірістік активтердің сенімділігін және механикалық тұтастығын қамтамасыз ету департаменті
 • Сенімділікті қамтамасыз ету бөлімі
 • Жабдықтардың механикалық тұтастығы бөлімі
Өндірістік активтердің жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді басқару департаменті
 • Жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу бөлімі
 • Материалдық-техникалық жабдықтау бөлімі
Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау департаменті
 • Еңбекті қорғау бөлімі
 • Қоршаған ортаны қорғау бөлімі
 • Азаматтық қорғау және төтенше жағдайлар бөлімі
 • Инфрақұрылымдық қызмет көрсету бөлімі
 • Өндірістік бақылау қызметі
Құқықтық және құжаттамалық қамтамасыз ету департаменті
 • Құқықтық қамтамасыз ету бөлімі
 • Құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі
Цифрландыру, ақпараттық технологиялар және телекоммуникациялар департаменті
 • Ақпараттық технологиялар бөлімі
 • Байланыс жүйелері және телекоммуникациялар бөлімі
Экономика және қаржы департаменті
 • Бюджеттік, бизнес, инвестициялық жоспарлау және экономикалық талдау бөлімі
 • Қаржыландыру бөлімі
Сатып алулар департаменті
 • Сатып алулар және мониторинг бөлімі
 • Бағаларды сараптау бөлімі
Персоналды басқару және еңбекақы төлеу департаменті
 • Персоналды басқару бөлімі
 • Еңбекақы төлеу бөлімі
Бөлімдер
 • Жұртшылықпен байланыс жасау бөлімі
 • Тәуекелдерді басқару және менеджмент жүйелерін дамыту бөлімі
 • Арнайы бөлім
 • Бухгалтерия
 • Өндірісті оңтайлы жоспарлау және талдау бөлімі
 • Корпоративтік қауіпсіздік бөлімі
 • Өндірістік активтерді қайта жаңарту бөлімі
 • Бас энергетик бөлімі
 • Автоматтандыру және метрологиялық қамтамасыз ету бөлімі