«ПАВЛОДАР МҰНАЙ-ХИМИЯ ЗАУЫТЫ» ЖШС slogan
Жоғары басқару органы
Жалғыз қатысушы
Басқару органы
«ПМХЗ» ЖШС қадағалау кеңесі
Атқарушы орган
«ПМХЗ» ЖШС Басқармасы
Кәсіпорынның ағымдағы басшылығы
Бас директор
Бас директордың өндіріс жөніндегі бірінші орынбасары – бас инженер
Бас директордың корпоративтік функциялар жөніндегі орынбасары
Өндіріс департаменті
Технологиялық өндірістер және бөлімдер
 • Техникалық бөлім
 • Мұнайды бастапқы өңдеу өндірісі (МБӨӨ)
 • Мұнайды терең өңдеу өндірісі (МТӨӨ)
 • Ауыр мұнай қалдықтарын өңдеу өндірісі (АМҚӨӨ)
 • Күкірт өндірісі және жалпы зауыттық шаруашылығы (КӨжәнеЖЗШ)
 • Ашық мұнай өнімдері өндірісі (АМӨ)
Тауарлық-шикізат өндірісі және тиеу
 • Мұнай өнімдерін тиеу және мұнай жеткізушілерімен жұмыс жасау бөлімі
 • Мұнай өнімдерін компаундирлеу және тиеу өндірісі (МКТӨ)
Шығарылатын өнім сапасын бақылау
 • Орталық зауыт зертханасы
Өндірісті жедел басқару
 • Орталық өндірістік-диспетчерлік басқармасы
Өндірістік активтердің сенімділігін және механикалық тұтастығын қамтамасыз ету департаменті
 • Сенімділікті қамтамасыз ету бөлімі
 • Жабдықтардың механикалық тұтастығы бөлімі
Өндірістік активтердің жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді басқару департаменті
 • Жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу бөлімі
 • Өндірістік активтерді қайта жаңарту бөлімі
Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау департаменті
 • Еңбекті қорғау бөлімі
 • Қоршаған ортаны қорғау бөлімі
 • Инфрақұрылымдық қызмет көрсету бөлімі
 • Өндірістік бақылау, азаматтық қорғау және төтенше жағдайлар қызметі
Материалдық-техникалық жабдықтау және жабдықтарды толықтыру департаменті
 • Материалдық-техникалық жабдықтау бөлімі
 • Қойма шаруашылығы және жабдықтарды толықтыру бөлімі
Құқықтық және құжаттамалық қамтамасыз ету департаменті
 • Құқықтық қамтамасыз ету бөлімі
 • Құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі
Цифрландыру, ақпараттық технологиялар және телекоммуникациялар департаменті
 • Ақпараттық технологиялар бөлімі
 • Байланыс және телекоммуникациялар жүйелері бөлімі
Экономика және қаржы департаменті
 • Бюджеттік, бизнес- және инвестициялық жоспарлау және экономикалық талдау бөлімі
 • Қаржыландыру бөлімі
Сатып алулар департаменті
 • Сатып алулар және мониторинг бөлімі
Персоналды басқару және еңбекақы төлеу департаменті
 • Персоналды басқару бөлімі
 • Еңбекақы төлеу бөлімі
Бөлімдер
 • Өндірісті оңтайлы жоспарлау және талдау бөлімі
 • Бас энергетик бөлімі
 • Автоматтандыру және метрологиялық қамтамасыз ету бөлімі
 • Арнайы бөлім
 • Корпоративтік қауіпсіздік бөлімі
 • Тәуекелдерді басқару және менеджмент жүйелерін дамыту бөлімі
 • Бағаларды сараптау бөлімі
 • Бухгалтерия
 • Жұртшылықпен байланыс жасау бөлімі