«ПАВЛОДАР МҰНАЙ-ХИМИЯ ЗАУЫТЫ» ЖШС slogan

Өндіріс және тұтыну қалдықтары: 

«Павлодар мұнайхимия зауыты» ЖШС-де (бұдан әрі – «ПМХЗ» ЖШС) 2023-2024 жылдарға арналған «Қалдықтарды басқару» бағдарламасы әзірленді.
Қалдықтарды басқару бағдарламасы қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы негізгі, базалық құжаттар болып табылады және экологиялық рұқсаттың ажырамас бөлігі болып табылады.
Қалдықтарды басқару – бұл қалдықтар пайда болғаннан бастап оларды түпкілікті жоюға дейін жүзеге асырылатын операциялар.
Қалдықтарды басқару операцияларына төмендегілер жатады:
- қалдықтардың пайда болу орнында жинақталуы;
- қалдықтарды жинау;
- қалдықтарды тасымалдау;
- қалдықтарды қалпына келтіру;
- қалдықтарды жою;
- қосалқы операциялар;
- қалдықтарды жинау, тасымалдау, қалпына келтіру және (немесе) жою операцияларын қадағалау;
- жойылған (жабық, пайдаланудан шығарылған) қалдықтарды жою объектілеріне қызмет көрсету жөніндегі қызмет.
Қалдықтар – өндіру, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету процесінде немесе тұтыну процесінде түзілген, иесі қалдықтар деп тікелей танитын не заңның талаптарына орай жоюға немесе қалпына келтіруге жіберуге тиісті, немесе жою немесе қалпына келтіру жөніндегі операцияларға ұшыратуға ниеттенетін не ұшырататын заттар, материалдар немесе нәрселер (оның ішінде, өздерінің тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан тауарлар) қалдықтары;
Өндіріс және тұтыну қалдықтарымен жұмыс істеуді басқару мен бақылау мақсаты:
- олардың қоршаған ортаға теріс әсерін төмендету;
- олармен жұмыс істеудің барлық кезеңдерінде кәсіпорын қалдықтарының қоршаған орта компоненттеріне әсерін барынша азайтуды қамтамасыз ету;
- қалдықтарды басқару бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық және заңнамалық актілерімен және технологиялық регламенттермен реттемеленетін талаптардың орындалуын қамтамасыз ету;
- жоғарыда аталған тармақтарды орындау мақсатында кәсіпорынның өндіріс және тұтыну қалдықтарын және олардың түзілу жолдарын түгендеу.
«ПМХЗ» ЖШС өндірістік үдерістері мен шаруашылық қызметі нәтижесінде пайда болатын қалдықтармен жұмыс істеу Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.
«ПМХЗ» ЖШС кәсіпорын балансында ведомстволық қатты қалдықтар жинақтауышы бар. Жинақтауыш зауыттан батыс бағытта 300 метр қашықтықта орналасқан, ауданы 19,1 га, құрылыста 15 карта, полигонның жобалық сыйымдылығы 149 481 тонна. Жинақтауыш қалдықтарды уақытша сақтауға және көмуге арналған.

Қатты қалдықтар жинақтауышында көмілген қалдықтардың көлемі,
тоннамен:

Жинақтауышта көмілген қалдықтардың көлемі түзілген қалдықтардың жалпы көлемінің 2,6%-ын құрайды, қалдықтардың қалған бөлігі кәсіпорында өңделеді және
Flotweg жеке меншік қондырғысында өңделетін мұнай құрамды қалдықтар «ПМХЗ» ЖШС өндірістік

Flotweg жеке меншік қондырғысында өңделген мұнай құрамды
қалдықтар, тоннамен:

2023 жылға қалдықтарды басқару бойынша шығындар 603 млн. теңгені құрады.