«ПАВЛОДАР МҰНАЙ-ХИМИЯ ЗАУЫТЫ» ЖШС slogan

Мұнайды алғашқы өңдеу өндірісі (МБӨӨ) ЛK-6У

Мұнайды бастапқы өңдеу өндірісі ЛК-6У – зауыттағы басты және жетекші кешен болып табылады. Бұл оның өндіріс көлемінде ғана емес, сондай-ақ негізгі өнімді шығарудағы алатын орны. ЛК-6У қондырғысы –зауыттың басты қондырғысы, бұл жерде АИ-92-К2, АИ-95-К2 маркалы тауарлық бензиннің компоненттері, ДТЛ-К4 дизель отыны, РТ маркалы реактивтік қозғалтқышқа арналған авиаотын, мазут, коммуналдық-тұрмыстық мақсаттағы газдар шығарылады.

МБӨӨ ЛК-6У 1978 жылы пайдалануға енгізілген. Мұнайды өңдеу бойынша қуаттылығы жылына 6 млн. тоннаны құрайды.

ЛК-6У құрамалы қондырғы жобасы арнайы Павлодар мұнайхимия зауыты үшін Ленинград қ. «Ленгипронефтехим» институтымен әзірленген.

lk1.jpgЛК-6У кешенінде 1978-1992 жылдары жыл сайын жылына 7 млн. тонна мұнай өңделді. 1993-2002 жылдары шикізаттың жоқтығынан оның жобалық қуаттылығы толығынан пайдаланбады. 2003 жылдан бастап жылдан-жылға мұнайды өңдеудің көлемі ұлғая бастады, 2007 жылы қондырғыда 4,3 млн. тонна мұнай өңделді, ал 2012 жылы 5 млн. тонна мұнай өңделді. 2024 жылы 5,450 млн тонна өңдеу жоспарланған. Кешен Кеден одағының ТР 013/2011 Техникалық регламентінің талаптарына сәйкес мұнай өнімдерін өндіруге мүмкіндік беретін технологиялық жабдықты қайта құру және ауыстыру бойынша үлкен жұмыстар жүргізді.

ЛК-6У кешенінің құрамына мына қондырғылар кіреді:

  • С-100 - ЭЛОУ-АТ, қуаттылығы 6 млн. т/жылына;
  • С-200 – каталитикалық риформинг, қуаттылығы 1 млн. т/жылына;
  • С-300/1 – дизель отынын гидротазарту 2,3 млн. т/жылына
  • С-300/2 - керосинді гидротазарту 364 млн. т/жылына
  • .С-400 – газ фракциялау, қуаттылығы 450 мың т/жылына.

ЛК-6У секциясының сипаттамасы

100 СЕКЦИЯ 

100 секциясы, ЭЛОУ-АТ ЛК-6У құрамалы қондырғының негізі болып табылады, және ол батыс-сібір мұнай қоспасын өңдеуге арналған.

Процесс физикалық-химиялық әдістердің көмегімен жүргізіледі: тұзсыздандыру, сусыздандыру, ректификациялау, жылу алмастыру.

100 секциясы екі блоктан тұрады:

  • өңделуге келіп түсетін мұнайды электр тұзсыздандыруға арналған ЭЛОУ блогынан
  • мұнайды фракциялауға бөлу жүргізілетін АТ блоктан тұрады.

Технологиялық процестің нәтижесінде жекелеген мұнай фракциялары алынады, олар ЛК-6У қондырғысының келесі секцияларының шикізаты болып табылады.

200/1 СЕКЦИЯ

Секция 200/1 установки ЛК-6У –нафта гидротазарту каталитикалық түрлендірулер арқылы бензин фракцияларының қоспаларындағы күкіртті, азотты, оттегі бар, органометалді және қанықпаған қосылыстардың құрамын төмендетуге және тұрақты нафталық сплиттерге бөлуге жіберілетін тұрақты гидрогенатты өндіруге арналған.

200/2 СЕКЦИЯ

Секция 200/2 ЛK-6У каталитикалық риформинг аралас изомерлеу мен нафталық сплиттердің (A100/B300S) нафталық сплиттерінен келетін ауыр нефтаны каталитикалық түрлендіру нәтижесінде автомобиль бензиндерінің және техникалық сутектің жоғары октанды компоненттерін өндіруге арналған.

Сутегі бар газ (техникалық сутегі) одан әрі сутек өндіру зауытының шикізаты немесе отынның гидротазартуда қолданылады.

300/1 СЕКЦИЯ

300/1 секциясы Дизель отынын ЛK-6У гидротазарту күкірт пен азот қосылыстары төмендетілген тауарлық дизельдік отын құрамдас бөлігін өндіруге арналған.

Секцияның дайын өнімі мыналар болып табылады:

  • дизель отыны - K-4 экологиялық класына сәйкес келетін тауарлық дизель отынын компоненті;
  • бензин- айыру, 200/1 секциясыының шикізатының компоненті ретінде пайдаланылады;
  • отын ретінде пайдаланылатын көмірсутектес газ
300/2 СЕКЦИЯ

300/2 секциясы керосинді гидротазарту ЛК-6У (ЭЛОУ-АТ) блогының 100 секциясының күкірт, азот және оттегі құрамдас бөліктерінің тікелей желідегі керосин фракциясын тазарту үшін, PT авиаотын сапасына қол жеткізуге арналған.

400 СЕКЦИЯ

ЛК-6У қондырғысының 400 секциясы сұйытылған мұнай-газ көмірсутек газдарын өндіруге арналған бастапқы көмірсутектер үшін газды фракциялау қондырғысы болып табылады, ол бастапқы мұнай өңдеу және каталитикалық риформингтің «тұрақсыз бастары» арқылы өңделеді.

СҰЙЫЛТЫЛҒАН КӨМІРСУТЕК ГАЗЫНАН  ОТЫН   ГАЗЫН ДАЙЫНДАУ  E-905 ТОРАБЫ

Сұйытылған  көмірсутек газынан (СКГ) E-905-тен отын газын дайындауға арналған қондырғы - сұйытылған техникалық бутаннан көмірсутегі (отын) газын шығаруға арналған объект, ЛK-6У аралас қондырғысының пештің негізгі және пилоттық қыздырғыштарына арналған.