«ПАВЛОДАР МҰНАЙ-ХИМИЯ ЗАУЫТЫ» ЖШС slogan
«ПМХЗ» ЖШС-ның табиғи монополиялар субъектісі ретінде тарифтар бойынша ақпарат
2022 жылғы 20 шілдедегі жағдай бойынша:
Қызмет атауы Өлшем бірлігі Бірлік үшін бағасы, теңге
(ҚҚС есептемегенде)
Енгізілген күні
Электр энергиясын беру кВтч 0,27 01.01.2022 по 28.02.2022
0,37 01.03.2022 по 28.02.2023
Жылу энергиясын беру Гкал 152,97 01.01.2022 по 28.02.2022
172,50 01.03.2022 по 28.02.2023
Шаруашылық ауыз суын беру м3 213,43 01.05.2021
232,71 01.08.2022
Техникалық суды беру м3 100,25 01.12.2021
Ағынды суларды бұру м3 101,42 01.09.2021
Приказ по корректировке 177-ОД от 28.11.2017 водоснабжение
Табиғи монополиялар субъектісі ретінде «ПМХЗ» ЖШС қызметінің қорытындылары бойынша есеп
«ПМХЗ» ЖШС қызметіне қатысты тарифтік сметаларды орындау туралы есептер
«ПМХЗ» ЖШС қызметтеріне тарифтік сметаларды орындау барысы туралы ақпарат
«ПМХЗ» ЖШС-тің бос және қолжетімді қуаттылықтар туралы ақпарат
2022 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша «ПМХЗ» ЖШС құрылыстарының қуаты:
р/с № Құрылыстар атауы Мекенжайы Регламенттік
лимит, м3/сағат
Нақты
қуаты
Қалдық
қуаты*
1 Ағынды суларды тазалау құрылыстарының I жүйесі Химкомбинат к-сі, 1 470 438 -32
2 Ағынды суларды тазалау құрылыстарының IІ жүйесі Химкомбинат к-сі, 1 230 211 -19
* Ескертпе:
Ағымдағы жылы 1 жартыжылдығында ең жоғары (максималды) нақты шығыстар:
  • кәріздің 1 жүйесі бойынша 650 м3/сағ. дейін;
  • кәріздің 2 жүйесі бойынша 300 м3/сағ. дейін құрайды.
Шаруашылық-ауыз су беру бойынша «ПМХЗ» ЖШС-ның бос қуаты туралы ақпарат-сағатына 100 м3, техникалық су беру бойынша сағатына 100 м3.
Қазіргі уақытта электр және жылу энергиясын беру бойынша бос және қолжетімді қуаттар жоқ.

№ п/п Наименования Марка Пропускная способность, ед. Загружена при max, ед. Свободная, ед.
1 ЛЭП-161 АС-300 710, А 480, А 230, А
2 ЛЭП-162 АС-300 710, А 480, А 230, А
3 П/С ГПП 110/6кВ Трансформатор Т-1 ТРДН-63000/110/6кВ 63, МВА 63, МВА 0
4 П/С ГПП 110/6кВ Трансформатор Т-2 ТРДН-63000/110/6кВ 63, МВА 63, МВА 0
5 КЛ-6кВ от ГПП до РП-080 ААШв 3*185 275, А 210, А 65, А
6 КЛ-6кВ от ТЭЦ до РП-220 ААБвУ 3*240 314, А 150, А 164, А
7 КЛ-6кВ от ГПП до РП-070 ААШв 3*120 218, А 200, А 18, А
8 РП-080 РУ-6кВ 28 ячеек, шт. 24 ячеек, шт. 4 ячеек, шт.
9 РП-220 РУ-6кВ 15 ячеек, шт. 10 ячеек, шт. 5 ячеек, шт.
10 РП-070 РУ-6кВ 30 ячеек, шт. 26 ячеек, шт. 4 ячеек, шт.
Сыртқы сумен жабдықтау сұлбалары
Информация о ходе исполнения инвестиционных программ ТОО «ПНХЗ»
Финансовая отчетность