«ПАВЛОДАР МҰНАЙ-ХИМИЯ ЗАУЫТЫ» ЖШС slogan
«ПМХЗ» ЖШС-ның табиғи монополиялар субъектісі ретінде тарифтар бойынша ақпарат
2018 жылғы 23 ақпандағы жағдай бойынша:
Қызмет атауы Өлшем бірлігі Бірлік үшін бағасы, теңге (ҚҚС есептемегенде) Енгізілген күні
Электр энергиясын беру кВтч 0,35 01.01.2017
Жылу энергиясын беру Гкал 171,81 01.01.2017
Шаруашылық ауыз суын беру м3 167,66 01.02.2017-28.02.2018
174,62 01.03.2018
Техникалық суды беру м3 91,13 01.05.2017 - 28.02.2018
96,39 01.03.2018
Ағынды суларды бұру м3 97,52 01.02.2017
Приказ по корректировке 177-ОД от 28.11.2017 водоснабжение
Табиғи монополиялар субъектісі ретінде «ПМХЗ» ЖШС қызметінің қорытындылары бойынша есеп
«ПМХЗ» ЖШС қызметіне қатысты тарифтік сметаларды орындау туралы есептер
«ПМХЗ» ЖШС қызметтеріне тарифтік сметаларды орындау барысы туралы ақпарат
«ПМХЗ» ЖШС-тің бос және қолжетімді қуаттылықтар туралы ақпарат
2021 жылғы 01.04 жағдай бойынша «ПМХЗ» ЖШС имараттарының қуаты:
р/с № Имараттар атауы Мекенжайы Белгіленген қуаты Нақты қуаты Қалдық қуаты
1 Ағынды суларды тазарту имараттары Химкомбинат көшесі, 1 I-жүйе – сағатына 100-800 м3;
II-жүйе – сағатына 100-400 м3
I-жүйе – сағатына 461 м3;
II-жүйе – сағатына 218 м3
«ПМХЗ» ЖШС-тің шаруашылық-ауыз су жіберу бойынша бос қуаттылығы туралы ақпарат – сағатына 100 м3, техникалық су жіберу бойынша – сағатына 100 м3.
Қазіргі уақытта электр және жылу энергиясын жіберу бойынша бос және қолжетімді қуаттылықтар жоқ.
Меншікті электр желілері мен қосалқы станциялардың өткізу қабілеті туралы ақпарат.
З/с№ Атауы Техникалық сипаттамасы Өткізу қабілеті, бірлік. Жүктелді, max, бірлік. Бос, бірлік.
1 ЭБЖ-161 АС-300 710, А 100% 0
2 ЭБЖ-162 АС-300 710, А 100% 0
3 П/С ГПП 110/6кВ Трансформатор Т-1 ТРДН-63000/110/6кВ 63, МВА 63, МВА 0
4 П/С ГПП 110/6кВ Трансформатор Т-2 ТРДН-63000/110/6кВ 63, МВА 63, МВА 0
5 КЛ-6кВ П/С ГПП-дан РП-080 дейін ААШв 3*185 275, А 210, А 60, А
6 КЛ-6кВ П/П ГПП-дан РП-220 дейін ААБвУ 3*240 314, А 150, А 164, А
7 КЛ-6кВ ГПП-дан РП-070 дейін ААШв 3*120 218, А 200, А 18, А
8 РП-080 РУ-6кВ 28 ұяшық, дана. 28 ұяшық, дана. 0
9 РП-220 РУ-6кВ 15 ұяшық, дана. 15 ұяшық, дана. 0
10 РП-070 РУ-6кВ 30 ұяшық, дана. 30 ұяшық, дана. 0
Сыртқы сумен жабдықтау сұлбалары
Информация о ходе исполнения инвестиционных программ ТОО «ПНХЗ»