«ПАВЛОДАР МҰНАЙ-ХИМИЯ ЗАУЫТЫ» ЖШС slogan
«ПМХЗ» ЖШС-ның табиғи монополиялар субъектісі ретінде тарифтар бойынша ақпарат 2023 жылғы 12-ші қантардағы жағдай бойынша: 
Қызмет атауы Өлшем бірлігі  Бірлік үшін бағасы, теңге
(ҚҚС есептемегенде)
Енгізілген күні
Электр энергиясын беру  кВтч  0,37 01.03.2022 по 28.02.2023
0,408 01.03.2023 по 29.02.2024
Жылу энергиясын беру Гкал  172,50 01.03.2022 по 28.02.2023
190,15 01.03.2023 по 29.02.2024
Шаруашылық ауыз суын беру   м3  213,43 01.05.2021
232,71 01.08.2022
Техникалық суды беру  м3 100,25 с 01.12.2021
113,34 с 01.02.2023 по 31.01.2024
Ағынды суларды бұру м3 101,42 01.09.2021
126,76 с 01.02.2023 по 31.01.2024
Табиғи монополиялар субъектісі ретінде «ПМХЗ» ЖШС қызметінің қорытындылары бойынша есеп
«ПМХЗ» ЖШС қызметтеріне тарифтік сметаның орындалу барысы туралы ақпарат

ОТС 2023

ОТС 2020


ОТС 2021

«ПМХЗ» ЖШС қызметтеріне тарифтік сметаларды орындау барысы туралы ақпарат
«ПМХЗ» ЖШС-тің бос және қолжетімді қуаттылықтар туралы ақпарат
2023 жылғы 5 қаңтардан жағдай бойынша «ПМХЗ» ЖШС құрылыстарының қуаты:
р/с № Құрылыстар атауы Мекенжайы Регламенттік
лимит, м3/сағат
Нақты
қуаты
Қалдық
қуаты*
1 Ағынды суларды тазалау құрылыстарының I жүйесі Химкомбинат к-сі, 1 470 426 44
2 Ағынды суларды тазалау құрылыстарының IІ жүйесі Химкомбинат к-сі, 1 230 204 26
* Ескертпе:
Ағымдағы жылы 12 айдағы ең жоғары (максималды) нақты шығыстар:
  • Кәріздің 1 жүйесі бойынша 650 м3/сағ. дейін;
  • Кәріздің 2 жүйесі бойынша 300 м3/сағ. дейін құрайды.
Шаруашылық-ауыз су беру бойынша «ПМХЗ» ЖШС-ның бос қуаты туралы ақпарат-сағатына 100 м3, техникалық су беру бойынша сағатына 100 м3.
Қазіргі уақытта электр және жылу энергиясын беру бойынша бос және қолжетімді қуаттар жоқ.

№ п/п Наименования Марка Пропускная способность, ед. Загружена при max, ед. Свободная, ед.
1 ЛЭП-161 АС-300 710, А 480, А 230, А
2 ЛЭП-162 АС-300 710, А 480, А 230, А
3 П/С ГПП 110/6кВ Трансформатор Т-1 ТРДН-63000/110/6кВ 63, МВА 63, МВА 0
4 П/С ГПП 110/6кВ Трансформатор Т-2 ТРДН-63000/110/6кВ 63, МВА 63, МВА 0
5 КЛ-6кВ от ГПП до РП-080 ААШв 3*185 275, А 210, А 65, А
6 КЛ-6кВ от ТЭЦ до РП-220 ААБвУ 3*240 314, А 150, А 164, А
7 КЛ-6кВ от ГПП до РП-070 ААШв 3*120 218, А 200, А 18, А
8 РП-080 РУ-6кВ 28 ячеек, шт. 24 ячеек, шт. 4 ячеек, шт.
9 РП-220 РУ-6кВ 15 ячеек, шт. 10 ячеек, шт. 5 ячеек, шт.
10 РП-070 РУ-6кВ 30 ячеек, шт. 26 ячеек, шт. 4 ячеек, шт.
Сыртқы сумен жабдықтау сұлбалары
Информация о ходе исполнения инвестиционных программ ТОО «ПНХЗ»
Финансовая отчетность