«ПАВЛОДАР МҰНАЙ-ХИМИЯ ЗАУЫТЫ» ЖШС slogan
Табиғи монополия субъектісі ретіндегі «ПМХЗ» ЖШС-нің 27.07.2023 жылғы тарифтері туралы ақпарат.

Қызмет атауы  Өлшем бірлігі  Бірліктің бағасы, теңге (ҚҚС-сыз) Кіріспе күні
Электр энергиясын беру кВтсағ 0,37 01.03.2022 -
28.02.2023
0,408 01.03.2023 -
29.02.2024
Жылу беру  Гкал  172,50 01.03.2022 -
28.02.2023
190,15 01.03.2023 -
29.02.2024
Тұрмыстық сумен жабдықтау м3  213,43 01.05.2021
232,71 01.08.2022
Қызметтік сумен жабдықтау  м3 100,25 01.12.2021
бастап
113,34 01.02.2023 -
31.01.2024
Ағынды суларды кәдеге жарату м3 101,42 01.09.2021
126,76 01.02.2023 по 31.01.2024
Жылжымалы құрамның өтуіне кірме жолды қамтамасыз ету қызметі вагоно/км 19,05 01.01.2023
бастап
53,77 01.08.2023 -
31.07.2024
Маневрлік, тиеу-түсіруге, тасымалдау процесінің басқа да технологиялық операцияларына, сондай-ақ жылжымалы құрамды тұраққа қоюға кірме жолды беру қызметі вагоно/сағ 34,66 01.01.2023
бастап
77,54 01.08.2023-
31.07.2024
Отчет перед потребителями по итогам деятельности ТОО «ПНХЗ» как субъекта естественных монополий
Отчеты об исполнении тарифных смет на услуги ТОО «ПНХЗ»
Информация о ходе исполнения тарифных смет на услуги ТОО «ПНХЗ»
Реттелетін қызмет түрлері бойынша «ПНХЗ» ЖШС-нің еркін қуаты туралы ақпарат
«ПАВЛОДАР МҰНАЙХИМИЯ ЗАУЫТЫ» ЖШС ҚҰРЫЛЫСТАРЫНЫҢ ҚУАТЫ 01.10. 2023 ж. жағдай бойынша
Р/с№ Құрылыстар атауы Мекенжайы Регламенттік лимит,
м3/сағат
Нақты
қуаты
Қалдық
қуаты *
1 Ағынды суларды тазалау құрылыстарының I жүйесі Химкомбинат к-сі, 1 470 385 -85
2 Ағынды суларды тазалау құрылыстарының IІ жүйесі Химкомбинат к-сі, 1 230 177 -53
*Ескертпе:
Ағымдағы жылы 2 тоқсанға жоғары (максималды) нақты шығыстар:
  • Кәріздің 1 жүйесі бойынша 650 м3/сағ. дейін;
  • Кәріздің 2 жүйесі бойынша 300 м3/сағ. дейін құрайды.
Шаруашылық-ауыз су беру бойынша «ПМХЗ» ЖШС-ның бос қуаты туралы ақпарат-сағатына 100 м3, техникалық су беру бойынша сағатына 150 м3.
Қазіргі уақытта электр және жылу энергиясын беру бойынша бос және қолжетімді қуаттар жоқ.

№ п/п Наименования Марка Пропускная способность, ед. Загружена при max, ед. Свободная, ед.
1 ЛЭП-161 АС-300 710, А 480, А 230, А
2 ЛЭП-162 АС-300 710, А 480, А 230, А
3 П/С ГПП 110/6кВ Трансформатор Т-1 ТРДН-63000/110/6кВ 63, МВА 63, МВА 0
4 П/С ГПП 110/6кВ Трансформатор Т-2 ТРДН-63000/110/6кВ 63, МВА 63, МВА 0
5 КЛ-6кВ от ГПП до РП-080 ААШв 3*185 275, А 210, А 65, А
6 КЛ-6кВ от ТЭЦ до РП-220 ААБвУ 3*240 314, А 150, А 164, А
7 КЛ-6кВ от ГПП до РП-070 ААШв 3*120 218, А 200, А 18, А
8 РП-080 РУ-6кВ 28 ячеек, шт. 24 ячеек, шт. 4 ячеек, шт.
9 РП-220 РУ-6кВ 15 ячеек, шт. 10 ячеек, шт. 5 ячеек, шт.
10 РП-070 РУ-6кВ 30 ячеек, шт. 26 ячеек, шт. 4 ячеек, шт.
Схемы внешнего водоснабжения
Информация о ходе исполнения инвестиционных программ ТОО «ПНХЗ»

Финансовая отчетность