«ПАВЛОДАР МҰНАЙ-ХИМИЯ ЗАУЫТЫ» ЖШС slogan
Табиғи монополия субъектісі ретіндегі «ПМХЗ» ЖШС-нің жылғы тарифтері туралы ақпарат.

Қызмет атауы Өлшем бірлігі Бірліктің бағасы, теңге (ҚҚС-сыз) Кіріспе күні
Электр энергиясын беру кВтч  0,408 01.03.2023 по
29.02.2024
0,425 01.03.2024 по
28.02.2025
Жылу беру Гкал  190,15 01.03.2023 по
29.02.2024
194,69 01.03.2024 по
28.02.2025
Тұрмыстық сумен жабдықтау м3  232,71 01.08.2022
Қызметтік сумен жабдықтау м3  113,34  01.02.2023
Ағынды суларды кәдеге жарату м3  126,76  01.02.2023
Жылжымалы құрамның өтуіне кірме жолды қамтамасыз ету қызметі вагоно/км 53,77  01.08.2023 -
31.07.2024
Маневрлік, тиеу-түсіруге, тасымалдау процесінің басқа да технологиялық операцияларына, сондай-ақ жылжымалы құрамды тұраққа қоюға кірме жолды беру қызметі вагоно/сағ 77,54  01.08.2023 -
31.07.2024
Отчет перед потребителями по итогам деятельности ТОО «ПНХЗ» как субъекта естественных монополий
Отчеты об исполнении тарифных смет на услуги ТОО «ПНХЗ»
Информация о ходе исполнения тарифных смет на услуги ТОО «ПНХЗ»
Реттелетін қызмет түрлері бойынша «ПНХЗ» ЖШС-нің еркін қуаты туралы ақпарат
«ПАВЛОДАР МҰНАЙХИМИЯ ЗАУЫТЫ» ЖШС ҚҰРЫЛЫСТАРЫНЫҢ ҚУАТЫ 01.10. 2023 ж. жағдай бойынша
Р/с№ Құрылыстар атауы Мекенжайы Регламенттік лимит,
м3/сағат
Нақты
қуаты
Қалдық
қуаты *
1 Ағынды суларды тазалау құрылыстарының I жүйесі Химкомбинат к-сі, 1 470 385 -85
2 Ағынды суларды тазалау құрылыстарының IІ жүйесі Химкомбинат к-сі, 1 230 177 -53
*Ескертпе:
Ағымдағы жылы 2 тоқсанға жоғары (максималды) нақты шығыстар:
  • Кәріздің 1 жүйесі бойынша 650 м3/сағ. дейін;
  • Кәріздің 2 жүйесі бойынша 300 м3/сағ. дейін құрайды.
Шаруашылық-ауыз су беру бойынша «ПМХЗ» ЖШС-ның бос қуаты туралы ақпарат-сағатына 100 м3, техникалық су беру бойынша сағатына 150 м3.
Қазіргі уақытта электр және жылу энергиясын беру бойынша бос және қолжетімді қуаттар жоқ.

№ п/п Наименования Марка Пропускная способность, ед. Загружена при max, ед. Свободная, ед.
1 ЛЭП-161 АС-300 710, А 480, А 230, А
2 ЛЭП-162 АС-300 710, А 480, А 230, А
3 П/С ГПП 110/6кВ Трансформатор Т-1 ТРДН-63000/110/6кВ 63, МВА 63, МВА 0
4 П/С ГПП 110/6кВ Трансформатор Т-2 ТРДН-63000/110/6кВ 63, МВА 63, МВА 0
5 КЛ-6кВ от ГПП до РП-080 ААШв 3*185 275, А 210, А 65, А
6 КЛ-6кВ от ТЭЦ до РП-220 ААБвУ 3*240 314, А 150, А 164, А
7 КЛ-6кВ от ГПП до РП-070 ААШв 3*120 218, А 200, А 18, А
8 РП-080 РУ-6кВ 28 ячеек, шт. 24 ячеек, шт. 4 ячеек, шт.
9 РП-220 РУ-6кВ 15 ячеек, шт. 10 ячеек, шт. 5 ячеек, шт.
10 РП-070 РУ-6кВ 30 ячеек, шт. 26 ячеек, шт. 4 ячеек, шт.
Схемы внешнего водоснабжения
Информация о ходе исполнения инвестиционных программ ТОО «ПНХЗ»

Финансовая отчетность