«ПАВЛОДАР МҰНАЙ-ХИМИЯ ЗАУЫТЫ» ЖШС slogan
Табиғи монополия субъектісі ретіндегі «ПМХЗ» ЖШС-нің 01.05.2023 жылғы тарифтері туралы ақпарат.

Қызмет атауы  Өлшем бірлігі  Бірліктің бағасы, теңге (ҚҚС-сыз) Кіріспе күні
Электр энергиясын беру кВтсағ 0,37 01.03.2022 по 28.02.2023
0,408 01.03.2023 по 29.02.2024
Жылу беру  Гкал  172,50 01.03.2022 по 28.02.2023
190,15 01.03.2023 по 29.02.2024
Тұрмыстық сумен жабдықтау м3  213,43 01.05.2021
232,71 01.08.2022
Қызметтік сумен жабдықтау  м3 100,25 01.12.2021 бастап
113,34 с 01.02.2023 по 31.01.2024
Ағынды суларды кәдеге жарату м3 101,42 01.09.2021
126,76 с 01.02.2023 по 31.01.2024
Жылжымалы құрамның өтуіне кірме жолды қамтамасыз ету қызметі  вагоно/км
19,05 с 01.01.2023 бастап
Маневрлік, тиеу-түсіруге, тасымалдау процесінің басқа да технологиялық операцияларына, сондай-ақ жылжымалы құрамды тұраққа қоюға кірме жолды беру қызметі вагоно/сағ
34,66 с 01.01.2023 бастап
Отчет перед потребителями по итогам деятельности ТОО «ПНХЗ» как субъекта естественных монополий
Отчеты об исполнении тарифных смет на услуги ТОО «ПНХЗ»
Информация о ходе исполнения тарифных смет на услуги ТОО «ПНХЗ»
Информация о свободных и доступных мощностях ТОО «ПНХЗ»
«ПАВЛОДАР МҰНАЙХИМИЯ ЗАУЫТЫ» ЖШС ҚҰРЫЛЫСТАРЫНЫҢ ҚУАТЫ 2023 жылғы 1 cәуірдеғi жағдай бойынша
Р/с№ Құрылыстар атауы Мекенжайы Регламенттік лимит,
м3/сағат
Нақты
қуаты
Қалдық
қуаты *
1 Ағынды суларды тазалау құрылыстарының I жүйесі Химкомбинат к-сі, 1 470 392 -32
2 Ағынды суларды тазалау құрылыстарының IІ жүйесі Химкомбинат к-сі, 1 230 204 -19
*Ескертпе:
Ағымдағы жылы 1 тоқсанға жоғары (максималды) нақты шығыстар:
  • Кәріздің 1 жүйесі бойынша 650 м3/сағ. дейін;
  • Кәріздің 2 жүйесі бойынша 300 м3/сағ. дейін құрайды.
Шаруашылық-ауыз су беру бойынша «ПМХЗ» ЖШС-ның бос қуаты туралы ақпарат-сағатына 100 м3, техникалық су беру бойынша сағатына 100 м3.
Қазіргі уақытта электр және жылу энергиясын беру бойынша бос және қолжетімді қуаттар жоқ.

№ п/п Наименования Марка Пропускная способность, ед. Загружена при max, ед. Свободная, ед.
1 ЛЭП-161 АС-300 710, А 480, А 230, А
2 ЛЭП-162 АС-300 710, А 480, А 230, А
3 П/С ГПП 110/6кВ Трансформатор Т-1 ТРДН-63000/110/6кВ 63, МВА 63, МВА 0
4 П/С ГПП 110/6кВ Трансформатор Т-2 ТРДН-63000/110/6кВ 63, МВА 63, МВА 0
5 КЛ-6кВ от ГПП до РП-080 ААШв 3*185 275, А 210, А 65, А
6 КЛ-6кВ от ТЭЦ до РП-220 ААБвУ 3*240 314, А 150, А 164, А
7 КЛ-6кВ от ГПП до РП-070 ААШв 3*120 218, А 200, А 18, А
8 РП-080 РУ-6кВ 28 ячеек, шт. 24 ячеек, шт. 4 ячеек, шт.
9 РП-220 РУ-6кВ 15 ячеек, шт. 10 ячеек, шт. 5 ячеек, шт.
10 РП-070 РУ-6кВ 30 ячеек, шт. 26 ячеек, шт. 4 ячеек, шт.
Схемы внешнего водоснабжения
Информация о ходе исполнения инвестиционных программ ТОО «ПНХЗ»

Финансовая отчетность