«ПАВЛОДАР МҰНАЙ-ХИМИЯ ЗАУЫТЫ» ЖШС slogan

2020 жылғы  автомобиль бензиндері

Сапа көрсеткіштері
    АИ-92-К4
   АИ-95-К4
   АИ-98-К4
Октандық саны, м.ә. к.е. 83
нақты 84,5
к.е. 85
нақты 85,9
к.е.88
нақты 89,0
Октандық саны, з.ә. к.е.92
нақты 93,6
к.е. 95
нақты 95,7
  к.е. 98
нақты 98,8
Қаныққан булар қысымы 35-100 аралығында
нақты 59,0
35-100 аралығында
нақты 58,0
  35-100
аралығында
нақты 61,0
Индукциалық кезең  п, мин. 360 к.е.
нақты 673
360 к.е.
нақты 674
360 к.е.
нақты 650
Күкірттің массалық үлесі, мг/кг  50 а.е.
нақты 40,0
50 а.е.
нақты 35,9
50 а.е.
нақты 13,21

2016 жылғы  дизельдік отын

Сапа көрсеткіштері
Л-0,2-62 ж.с.
ПЗ-0,2 минус 30 марка сыА
НД бойынша норма
нақты
НД бойынша норма
нақты
Цетандықсаны н.м.45
53,9
н.м.45
51,7
Фракциалық  құрамы:  
 
 
 
-. 50% айд.шығ.фр ж.е.280
270
ж.е.280
219
- 96% айд.шығ.фр ж.е.360
349
ж.е.340
318
Кинематикалық .жабысқақтығы  20 °С, мм2/с 3,0-6,0
4,43
1,8-5,0
2,4
Тоңазу температурасы, °С ж.е.-10
-17
ж.е. -30
-46
Күңгіртену температурасы , °С ж.е.минус 5
-13
ж.е. минус 20
-28
Жабық от бақыраштағы тұтану температурасы н.н.62
76
н.н.35
57
Күкірттің массалық үлесі, % н.б.0,2
0,1
н.б.0,2
0,079

2010 жылғы 2 тоқсандағы жолға арналған жабысқақ БНД 90/130 мұнай битумы

Сапа көрсеткіштері
Нормасы
Нақты деректер
Иненің тереңге енуі  0,1 мм:  
 
- 25ºС температуратурада, кем емес 91-130
103
- 0ºС, температуратурада, кем емес 28
39
Шар мен шығыршық бойынша жұмсару температурасы , ºС, кем емес 43
46
Созылуы, см, кем емес  
 
- 25ºСтемпературатурада 65
123,6
- 0ºС температуратурада 4,0
5,4
Фраас бойынша , ºС морттық температурасы, жоғары емес   -20
-28
Тұтану температурасы, ºС, кем емес 230
302
ºС жылытқаннан кейін жұмсару температурасының өзгеруі, кем емес 5
5
Судың массалық үлесі, % іздері
0,029
Пенетрациялау индексі от -1,0 до +1,0
-0,5
Динамикалық жабысқақтығы 60ºСтемпературадағы , Па·с, төмен емес 75
166,51
Кинематикалық жабысқақтығы 135ºСтемпературадағы, мм2/с, төмен емес 180
501,35
Еруі, %, кем емес 99,0
100,0
163ºС температурада тозу төзімділігі  
 
Массасының өзгеруі, %, көп емес 0,80
0,15
Қыздырғаннан кейін иненің сұғылу тереңдігі 0,1 мм, % баспапқыдан,кем емес 46
65

2010 жылғы 2 тоқсандағы БНК 40/180 жабындық мұнай битумы

Сапа көрсеткіші
Норма
Нақты деректер
25ºС температурадағы иненің сұғылу тереңдігі,1 мм 160-210
185
Шар және шығыршық бойынша жұмсару температурасы ºС 37-44
40
Еруі, %, кем емес 99,50
99,91
Қыздырғаннан кейін массасының өзгеруі, %, көп емес 0,80
0,44
 Қалдықтағы 25ºС температурада қыздырғаннан кейін иненің сұғылу тереңдігі бастапқы көлемінен, % кем емес
 
46,00
71
Тұтану температурасы, ºС, төмен емес 240
283
Судың массалық үлесі, % іздері
0,03

2010 жылғы 1 жартыжылдыққа арналған техникалық күкірт 9998 газдық сорты

Сапа көрсеткіші
Норма
Нақты деректер
Күкірттің массалық үлесі, %, көп емес 99,98
99,99
Күлдің массалық үлесі, %, көп емес 0,02
0,003
Күкірттік қышқылға есептелгендегі қышқылдың массалық үлесі, %, көп емес 0,0015
0,00029
Органикалық заттардың массалық үлесі, %, көп емес 0,01
0,003
Судың массалық үлесі, %, көп емес 0,2
0,004
Механикалық  ластануы (қағаз, ағаш, құм және басқа) жіберілмейді
жоқ